PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/VLASTNOSTECH

Lepidla pro textilní krytiny

Lepidla pro linoleum a kaučuko-gumové krytiny

Fixační prostředky

Lepidla pro elektricky vodivé systémy

Lepicí pásky Drytack

Parketové tmely

Základní laky

Vrchní laky

Doplňkové produkty ostatní