Kategorie produktů

Podlahy patří mezi části budov, které jsou vystaveny největšímu namáhání a zatížení. Pečlivě naplánovaná a provedená konstrukce podlahy je proto rozhodující. Při výběru vhodných postupů a produktů je třeba vzít do úvahy tři faktory: stabilitu podkladu, kvalitu podlahové krytiny, která se má instalovat a to včetně požadovaných produktů pro její pokládku, a očekávané provozní podmínky podlahy.

 

Příprava podkladu

Pečlivá příprava podkladu je základem pevné konstrukce podlahy – při konstrukci nových podlah, ale také při renovacích a opravách stávajících podlah. Praskliny je třeba uzavřít, otvory vyplnit a podklad podlahy pečlivě opatřit penetračním nátěrem a vyrovnat, aby byl zajištěn hladký povrch. Podkladem mohou být nejen staré a nové potěry, ale také povrchy podléhající opotřebení, jako například dřevo a dlažba.

 

Lepení podlahových krytin

Základním úkolem lepidel pro lepení podlahových krytin je připevnit podlahovou krytinu pevně k podkladu. Lepidlo především brání v rozměrových změnách podlahové krytiny, ke kterým může během používání docházet. Tímto způsobem lze účinně zabránit ve vytváření hrbolků a vln. V dnešní době je k dispozici široká řada lepidel pro podlahové krytiny v podstatě pro jakoukoliv aplikaci. Ať už se jedná o mokré nebo suché lepení, lepení citlivé na tlak nebo kontaktní lepení, elektricky vodivé lepení nebo fixace umožňující pozdější opětovné sejmutí podlahové krytiny: vždy existuje vhodné řešení.

Laky a oleje na parkety

Moderní vodní ekologické laky pro dlouholetou ochranu dřevěných podlah a parket, stejně jako tradiční rozpouštědlové produkty umožňující překrásné a živé vykreslení dřeva či oleje pro co nejbližší kontakt se dřevem - to vše představuje Thomsit. 

 

Doplňkové produkty

Pro co nejsnažší práci při pokládce podlahových krytin nabízíme i další produkty, které se běžně při této práci používají  - ať již přímo od značky Thomsit a nebo od dalších značek koncernu Henkel.