Systém pro suchou výstavbu založený na suchých podlahových deskách

 

Například při rekonstrukci starší budovy či přestavbě podkroví nebývá na vyschnutí podkladu příliš času nebo témeř žádný čas. Navíc je často nutné vyrovnávat velké výškové rozdíly a zabudovávat obslužná vedení do struktury podlahy. V těchto případech tvoří nosný podklad suché cementové nebo sádrové podlahové prvky. Výhodou je nulová zbytková vlhkost a nulová doba schnutí. Navíc můžete na tento podklad lepit vrstvené dřevěné podlahy pomocí elastického lepidla Ceresit P 675 Elast nebo univerzálního Ceresit P 685 Elast. Tím snížíte střihové síly a trvale zabráníte vzniku tahového napětí v podkladu.

 

 

 

Ceresit P 675 Elast

Elastické lepidlo

 

Ceresit P 685 Elast Uiversal

Elastické lepidlo 

 

Technika aplikace

 

Příprava podkladu:

Suché cementové nebo sádrové desky tvoří nosný podklad. Nejsou nutné další základní nátěry nebo vyrovnávání podkladu.

 

Pokládání podlahy:

Vrstvené dřěvené podlahy přilepte na očištený podklad lepidly Ceresit P 675 Elast nebo Ceresit P 685 Elast Universal, které neobsahují vodu ani rozpouštedla.