Ceresit CN 87 

 

Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

 

Pro tloušku vrstvy 10 - 80 mm v jedné pracovní operaci

 

Vlastnosti

 

  • Pochozí po 3 hodinách
  • Pokládka podlah již po 24 hodinách
  • Vysoká pevnost
  • Pro interiér i exteriér

Oblasti použitíVhodná k provádění podkladních podlahových konstrukcí:

  • svázaných s cementovým podkladem, tloušťky od 10 do 80 mm,
  • na oddělující podložce (např. fólie, lepenka), tloušťky od 35 do 80 mm,
  • plovoucích na vrstvě tepelné nebo akustické izolace, tloušťky od 45 do 80 mm.

 

Díky své hutné konzistenci umožňuje vytvoření spádu. S Ceresit CN 87 je možno vytvořit podlahy užitkové, nebo lepit na ně keramické dlažby, parkety, nanášet epoxidové nátěry a stěrky nebo užitkové podlahy ze samonivelačních hmot.

Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota
Balení 25 kg, papírový pytel
Klasifikace C40 F7
Poměr míchání cca 1,75 - 2,0 l vody / 25 kg prášku
Doba zpracování cca 40 min.

Pochozí po

cca 3 hod.

Kladení podlahových krytin

- keramická dlažba

- ostatní krytiny

 

po cca 24 hod.

po dosažení odpovídající zbytkové vlhkosti

Spotřeba

hmota CN 87

kontaktní vrstva

 

cca 2,0 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy

cca 0,25 l CC 81 a 3,5 kg CN 87