Trvalá udržitelnost značky Ceresit

 

Trvalá udržitelnost je součástí identity značky Ceresit.

Ve všech divizích společnosti Henkel je trvalá udržitelnost klíčovým tématem a hnací silou stojící za všemi našimi myšlenkami a činy – a to se samozřejmě týká i značky Ceresit.

Bezpečnost a zdraví při práci i ochrana spotřebitele a životního prostředí jsou v případě značky Ceresit klíčovými záležitostmi. Na trh uvádíme pouze ty produkty, které představují ověřitelný příspěvek k trvale udržitelnému vývoji, a vždy dokáží více než jen to, co je požadováno zákonem.

Pro nás není trvalá udržitelnost marketingovým trendem, ale představuje skutečné odhodlání držet se jasného souboru hodnot, který řídí naši celou firemní organizaci a kulturu.

Proces, který probíhal mnoho let, také ale přispěl k úspěchům, na něž můžeme být právem hrdi. 

 

Dosažení vrcholu vyžaduje vytrvalost – obzvláště při usilování o dokonalost v trvalé udržitelnosti.

Stručný historický přehled

1987:

Speciální lepidlo Ceresit K 188 E je prvním bezrozpouštědlovým disperzním lepidlem na trhu. To znamená začátek nové éry: disperzní technologie bez rozpouštědel.

1997:

Společnost Ceresit byla mezi hlavními iniciátory a zakládajícími členy GEV (Sdružení pro kontrolu emisí ve výrobcích pro pokládání podlah).

2008:

Společnost Ceresit uvedla na trh první generaci vyrovnávacích hmot se značným snížením množství prachu.

2010:

Více než 95 %* produktů Ceresit obdrželo pečeť kvality EMICODE EC1. 

* V západní Evropě

Výhled budoucnosti:


Cíl společnosti Henkel pro rok 2030: stát se s našimi produkty a službami trojnásobně efektivními ve srovnání s dopadem na životní prostředí v roce 2010.