Karty bezpečnostných údajov (SK)

Lepidlá na PVC/CV a polyolefínové krytiny

Lepidlá na textilné krytiny

Linoleum a kaučukovo-gumové krytiny

Lepidlá pro elektricky vodivé systémy

Parketové tmely

Základné laky