TECHNICKÉ LISTY

Penetrační nátěry

Samonivelační, stěrkové a vyrovnávací hmoty

Univerzální lepidla

Lepidla pro PVC/CV a polyolefinové krytiny

Lepidla pro textilní krytiny

Lepidla pro linoleum a kaučuko-gumové krytiny

Fixační prostředky

Lepidla pro elektricky vodivé systémy

Lepidla na dřevěné podlahy

Parketové tmely

Základní laky

Vrchní laky